type-icon

Dataset

Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepsbevolking met indelingen naar (woon)gemeenten. De gemeenten zijn ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2013. De aantallen betreffen driejaarsgemiddelden. De uitkomsten van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners zijn om betrouwbaarheidsredenen niet gepubliceerd. De cijfers van de oude jaren veranderen elk jaar omdat de basis van de publicatie elk jaar de gemeentelijke indeling van het nieuwe toegevoegde jaar is.

Gegevens beschikbaar van 1996/1998 tot en met 2011/2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 juni 2014:
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd. Doordat de gemeenten bij deze actualisering zijn ingedeeld op basis van de regionale indeling van 1 januari 2013, zorgt dit voor enkele wijzigingen.
Tot slot kunnen de cijfers over de periode 1999/2001 iets gewijzigd zijn door een kleine verbetering in het gebruikte gewicht.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 27 juni 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71883ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71883ned

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en gemeenten per provincie

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71883ned

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en gemeenten per provincie