Dataset

Verandering werkkring van werknemers en zelfstandige na één jaar, 2003-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in deze tabel gaan over verandering van werkkring van mensen. Er is bepaald of mensen één jaar later werkzaam zijn in de zelfde of in een andere werkkring. Het gaat hierbij om zogenaamde overgangstabellen. Dit betekent bijvoorbeeld voor deze tabel dat de cijfers van het jaar 2008 gaan over mensen die in 2008 in een andere werkkring werken dan in 2009. Cijfers over 2003 gaan over de verandering in werkkring van 2003 naar 2004 enzovoort.

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Voor het samenstellen van cijfers over verandering van werkkring is een andere weegmethode van de EBB van toepassing dan voor andere EBB tabellen. Hierdoor kunnen de cijfers in deze tabel afwijken van andere EBB tabellen.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2011

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief. De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2003 tot en met 2010 zijn definitief. De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2011 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10-10-2016 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Werknemer; wisseling van werkgever. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80547ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80547ned

Van werkkring veranderd naar geslacht, leeftijd, beroepenmobiliteit, scholing.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80547ned

Van werkkring veranderd naar geslacht, leeftijd, beroepenmobiliteit, scholing.