Dataset

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, SBI'93 2006-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers: De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012 De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet. Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008. Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008. Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd. De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80494ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80494ned

Banen, arbeidsvolume, gemiddelde beloning en gemiddelde arbeidsduurx Leeftijd en nationaliteit werknemer, bedrijfstak/branche (SBI'93)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80494ned

Banen, arbeidsvolume, gemiddelde beloning en gemiddelde arbeidsduurx Leeftijd en nationaliteit werknemer, bedrijfstak/branche (SBI'93)