type-icon

Dataset

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken baan, SBI'93 2006-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid
(banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de
werknemer,
dienstverband en bedrijfstak/branche volgens de Standaard
Bedrijfsindeling
1993 (SBI'93).
Daarnaast worden de cijfers ook uitgesplitst naar diverse
kenmerken van
een baan, zoals onder andere contractsoort, arbeidsduur,
wel of geen auto
van de zaak en wel of geen overwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn
nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
kenmerken baan, SBI2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80492ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80492ned

Banen, arbeidsvolume, gemiddelde beloning en arbeidsduur, SBI'93 Contractsoort, arbeidsduur, auto van de zaak, overwerk

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80492ned

Banen, arbeidsvolume, gemiddelde beloning en arbeidsduur, SBI'93 Contractsoort, arbeidsduur, auto van de zaak, overwerk