Dataset

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, SBI'93 2006-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers: De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012 De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet. Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008. Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008. Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd. De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80494ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80494ned

Banen, arbeidsvolume, gemiddelde beloning en gemiddelde arbeidsduurx Leeftijd en nationaliteit werknemer, bedrijfstak/branche (SBI'93)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80494ned

Banen, arbeidsvolume, gemiddelde beloning en gemiddelde arbeidsduurx Leeftijd en nationaliteit werknemer, bedrijfstak/branche (SBI'93)