Dataset

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, dienstverband, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: De cijfers van 2009 tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers van 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2024: De voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De definitieve cijfers van 2023 verschijnen in oktober 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81462ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81462ned

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en het aantal werknemers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81462ned

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en het aantal werknemers