Dataset

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, dienstverband en bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008). Daarnaast worden de cijfers ook uitgesplitst naar diverse kenmerken van een baan, zoals onder andere contractsoort, arbeidsduur, wel of geen auto van de zaak en wel of geen overwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: De cijfers van 2009 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 13 oktober 2023: De voorlopige cijfers van 2022 zijn vervangen door de definitieve.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers van 2023 verschijnen in april 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81433ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81433ned

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer en baankenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81433ned

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer en baankenmerken