Dataset

Loonstructuuronderzoek (LSO); dienstverband, arbeidsduur en opleiding, 2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Loonstructuuronderzoek (LSO) naar dienstverband, arbeidsduur en opleidingsniveau. Banen: ultimo 2002 Uurloon en maandloon: december 2002 Jaarlonen: 2002

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Wijzigingen per 24 februari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet. Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71497NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71497NED

Loonstructuuronderzoek (LSO), banen en bruto loon per uur, maand en jaar naar dienstverband, arbeidsduur en opleiding.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71497NED

Loonstructuuronderzoek (LSO), banen en bruto loon per uur, maand en jaar naar dienstverband, arbeidsduur en opleiding.