Dataset

Werknemers met een baan in de zorg en welzijn

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal werknemers in de zorg en welzijn op de laatste dag van het kwartaal (en in december de laatste vrijdag voor kerst), ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. Voor het vaststellen van de AZW-branches is uitgegaan van de hoofdactiviteit (SBI-code) van het bedrijf waar een werknemer werkzaam is. Dit is mogelijk niet de enige activiteit die een bedrijf ontplooit. Bij de hoofdactiviteit ‘Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn’ (SBI-code: 88999) wordt er tevens rekening gehouden met de cao waaronder de werknemer werkzaam is. Werknemers die vallen onder cao-codes 0004 tot en met 0300 of onder cao-codes 0302 tot en met 8102 worden ingedeeld onder branche ‘Overige Zorg en Welzijn’. De werknemers die onder een andere cao-code vallen worden ingedeeld bij ‘Sociaal Werk (Overig)’. Een volledig overzicht van alle cao-codes is te vinden onder paragraaf 3. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: Eerste kwartaal 2010.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig. Zolang de cijfers voorlopig zijn kunnen er minimale verschillen optreden.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De tabel is aangevuld met cijfers over het 4e kwartaal 2023. Eerdere cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen. In een aantal branches komt het voor dat reeksen fluctueren door administratieve mutaties in de onderliggende brondata.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24062NED

Werknemers met en zonder seizoencorrectie AZW-branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24062NED

Werknemers met en zonder seizoencorrectie AZW-branches