Dataset

Werknemersenquête met informatie over werknemers in de zorg- en welzijnssector (20-05-2021 - 26-10-2021)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

In de werknemersenquête (WNE) wordt informatie verzameld over werknemers die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om informatie over arbeidskenmerken zoals het aantal uren dat men werkzaam is en het beroep dat men heeft. Daarnaast gaat het over de thema's scholing en vaardigheden, en gezond en veilig werken. Het onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd, een aantal kernvragen komt in elke meting terug, andere onderwerpen eens per jaar of worden per meting bepaald. Het CBS voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. In het AZW programma worden tien branches onderscheiden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Voor dit onderzoek is een steekproef getrokken uit de Polisadministratie. Daarbij gaat het om werknemers die in de zorg- en welzijnsector werkzaam zijn. Voor het bepalen of ze in deze sector werkzaam zijn, wordt de Standaard Bedrijfsindeling gebruikt. Voor het onderzoek is een roterend panel samengesteld. Respondenten doen maximaal vier keer mee aan het onderzoek, per meting stopt daardoor een groep respondenten en ook komen er nieuwe respondenten bij. Bij het trekken van de steekproef wordt rekening gehouden met de tien branches. De uitkomsten worden door een weging gecorrigeerd voor non-respons en opgehoogd naar het totaal aantal werknemers in de zorg- en welzijnssector.

Populatie

Werknemers in de zorg- en welzijnssector. Deze sector is afgebakend op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080611339

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset