Dataset

Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-11-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal werknemers in de zorg en welzijn en hun gemiddelde leeftijd op de laatste dag van het kwartaal (en in december de laatste vrijdag voor kerst), ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, geboorteland en herkomstland) en regio’s (landsdelen, provincies, RegioPlus-arbeidsmarktregio). Voor het vaststellen van de regio is uitgegaan van de woongemeente van de werknemer.

Voor het vaststellen van de AZW-branches is uitgegaan van de hoofdactiviteit (SBI-code) van het bedrijf waar een werknemer werkzaam is. Dit is mogelijk niet de enige activiteit die een bedrijf ontplooit. Bij de hoofdactiviteit ‘Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn’ (SBI-code: 88999) wordt er tevens rekening gehouden met de CAO waaronder de werknemer werkzaam is. Werknemers die vallen onder CAO-codes 0004 tot en met 0300 of onder CAO-codes 0302 tot en met 8102 worden ingedeeld onder branche ‘Overige Zorg en Welzijn’. De werknemers die onder een andere CAO-code vallen worden ingedeeld bij ‘Sociaal Werk (Overig)’. Een volledig overzicht van alle CAO-codes is te vinden onder paragraaf 3.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: Eerste kwartaal 2010.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig. Zolang de cijfers voorlopig zijn kunnen er minimale verschillen optreden.

Wijzigingen per 21 november 2023: De tabel is aangevuld met cijfers over het 2e kwartaal 2023. Eerdere cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen.

Wijzigingen per 23 mei 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio; 2010-2022. Zie paragraaf 3. De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:

  • Het tabblad ‘Migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Herkomstland’;
  • De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
  • Het tabblad ‘Generatie’ is vervangen door ‘Geboorteland’ t.b.v. herkomst.
  • Migratieachtergrond: Nederland is in deze tabel vervangen door Herkomstland: Nederland. Voor beide kenmerken wordt dezelfde achterliggende code gebruikt. De bijbehorende definitie vertoont echter minimale verschillen waardoor aantallen bij dit kenmerk af kunnen wijken van aantallen bij het kenmerk in de stopgezette tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24150NED

Werknemers, gemiddelde leeftijd SBI (AZW branches), leeftijd, geslacht, herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24150NED

Werknemers, gemiddelde leeftijd SBI (AZW branches), leeftijd, geslacht, herkomst