Dataset

Werknemers; arbeidskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddelde aantal jaren dat werknemers werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn, het gemiddelde aantal jaren dat werknemers werkzaam zijn bij hun werkgever en de belangrijkste redenen om bij de huidige werkgever te gaan werken. De gegevens zijn uit te splitsen naar de positie in de werkkring, arbeidsduur en (sub)branche, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

De vraag ‘Wat waren de belangrijkste redenen om bij uw huidige werkgever te gaan werken?’ werd in het verleden aan alle ondervraagden voorgelegd. Vanaf het vierde kwartaal van 2023 wordt de vraag alleen gesteld indien men niet langer dan twee jaar bij de huidige werkgever werkt. De cijfers zijn daarom niet vergelijkbaar en worden vanaf het vierde kwartaal van 2023 niet meer gepubliceerd.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De cijfers over het vierde kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van de het vierde kwartaal van 2024 komen beschikbaar in het tweede kwartaal van 2025.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24068NED

Aantal jaren werkzaam in sector zorg en welzijn of bij werkgever Arbeidspositie, AZW branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24068NED

Aantal jaren werkzaam in sector zorg en welzijn of bij werkgever Arbeidspositie, AZW branches