Dataset

Werknemers; arbeidskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddelde aantal jaren dat werknemers werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn, het gemiddelde aantal jaren dat werknemers werkzaam zijn bij hun werkgever en de belangrijkste redenen om bij de huidige werkgever te gaan werken. De gegevens zijn uit te splitsen naar de positie in de werkkring, arbeidsduur en (sub)branche, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2023: De cijfers over het vierde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van het vierde kwartaal van 2023 komen beschikbaar in het tweede kwartaal van 2024.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24068NED

Aantal jaren werkzaam in sector zorg en welzijn of bij werkgever Arbeidspositie, AZW branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24068NED

Aantal jaren werkzaam in sector zorg en welzijn of bij werkgever Arbeidspositie, AZW branches