Dataset

Werkgevers; arbeidskenmerken, personeelsbestand

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers voor indicatoren van arbeidskenmerken en het personeelsbestand van werkgevers in de zorg en welzijn. De gegevens zijn uit te splitsen naar (sub)branche, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2019

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De cijfers over het 4e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van het 2e kwartaal 2024 komen beschikbaar in het 4e kwartaal van 2024.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24127NED

Bedrijfsgrootte, aantal FTE's, dienstverband, meerdere arbeidscontracten AZW Branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24127NED

Bedrijfsgrootte, aantal FTE's, dienstverband, meerdere arbeidscontracten AZW Branches