Dataset

Zelfstandig ondernemers; arbeidskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/21/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de arbeidskenmerken van zelfstandigen zonder personeel (zzp) in de sector zorg en welzijn. De gegevens gaan over de arbeidsduur, zowel in klassen als een gemiddelde en wordt er gekeken naar de verdeling van declarabele en niet-declarabele uren. Daarnaast zijn er cijfers over de maatschappelijke positie naast de werkzaamheden als zzp’er (in de afgelopen 12 maanden) en of ze werkzaam zijn via een bemiddelingsbureau. De gegevens zijn uit te splitsen naar branche, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2023

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 november 2023: Geen dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2025 komen beschikbaar in het vierde kwartaal van 2025.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24156NED

Arbeidsduur AZW branches

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24156NED

Arbeidsduur AZW branches