Dataset

Covid-19 cumulatieve aantallen per gemeente

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 08-08-2023
Licentie Publiek domein
Thema
 • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

For English, see below

Nederland heeft voor het SARS-CoV-2 virus (coronavirus) een endemische fase bereikt en de GGD teststraten zijn per 17 maart 2023 gesloten. Daardoor wordt de data vanaf 1 april 2023 niet meer bijgewerkt.

Dit bestand bevat de volgende cumulatieve aantallen:

 • positief geteste personen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13 maart 2020)
 • ziekenhuisopnames (tot 18 januari 2022) naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13 maart 2020)
 • aantal sterfgevallen naar gemeente (tot 1 januari 2023), per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13 maart 2020) De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27 februari 2020).

Het bestand is als volgt opgebouwd:

 • Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum:
 • Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). Ook is een kolom voor provincie toegevoegd. Indien gemeente niet bekend is, is de provincie afgeleid van de meldende GGD zodat provincie voor elk record gevuld is.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVM data (https://data.rivm.nl). Update (16 juli 2021):

 • Door een correctie in de verwerking door het RIVM heeft een kleine set meldingen een herziene ziekenhuisopname publicatiedatum en overlijdens publicatiedatum gekregen per 16 juli 2021 (betreft kolommen: Hospital_admission per Date_of_report en Deceased per Date_of_report). Versie 2 update (18 januari 2022):
 • In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer geüpdatet en heeft deze variabele voor records met [Date_of_report] vanaf 18 januari 2022 de waarde 9999 gekregen. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (20 januari 2022):
 • In versie 3 van de dataset zijn records met [Date_of_report] vanaf 20 januari 2022 samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Records met [Date_of_report] vóór 20 januari 2022 zijn samengesteld volgens de gemeente indelingen die door het RIVM werd gebruikt op de [Date_of_report]. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 4 update (8 februari 2022)
 • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Versie 5 update (24 maart 2022):
 • In versie 5 van deze dataset zijn records met [Date_of_report] vanaf 24 maart 2022 samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Records met [Date_of_report] vóór 24 maart 2022 zijn samengesteld volgens de gemeente indelingen die door het RIVM werd gebruikt op de [Date_of_report]. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 6 update (6 april 2022):
 • Vanaf 9 april 2022 is er in de weekenden en op feestdagen* (vrije dagen) geen open data publicatie meer. Dit heeft invloed op diverse variabelen in de open data bestanden. De nieuwe variabele [Date_of_publication] wordt op de eerstvolgende werkdag met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de vrije dagen. Hiermee wordt voorkomen dat na een vrije dag een piek ontstaat door opgestapelde meldingen. *Officiële feestdagen waarop niet gerapporteerd wordt zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. Versie 7 update (1 september 2022):
 • Vanaf 1 september 2022 wordt de open data op dinsdagen en vrijdagen bijgewerkt. Dit heeft invloed op diverse variabelen in de open data bestanden. De variabele [Date_of_publication] wordt op de dinsdagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de zaterdagen, zondagen en maandagen. Op de vrijdagen wordt de variabele [Date_of_publication] op vrijdagen bijgewerkt voor de woensdagen en donderdagen. Versie 8 update (3 januari 2023):
 • In versie 8 van de dataset zijn records met [Date_of_report] vanaf 1 januari 2023 samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2023. Re...

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

COVID-19_aantallen_gemeente_cumulatief.csv

ZIP Publiek domein

Dit bestand bevat het aantal positief geteste personen en het aantal ziekenhuisopnames per meldingsdatum, en het aantal sterfgevallen per sterftedatum, per gemeente.

COVID-19_aantallen_gemeente_cumulatief.json

ZIP Publiek domein

Dit bestand bevat het aantal positief geteste personen en het aantal ziekenhuisopnames per meldingsdatum, en het aantal sterfgevallen per sterftedatum, per gemeente.