Dataset

Covid-19 cumulatieve aantallen per gemeente

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
 • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

For English, see below

Nederland heeft voor het SARS-CoV-2 virus (coronavirus) een endemische fase bereikt en de GGD teststraten zijn per 17 maart 2023 gesloten. Daardoor wordt de data vanaf 1 april 2023 niet meer bijgewerkt.

Dit bestand bevat de volgende cumulatieve aantallen:

 • positief geteste personen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13 maart 2020)
 • ziekenhuisopnames (tot 18 januari 2022) naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13 maart 2020)
 • aantal sterfgevallen naar gemeente (tot 1 januari 2023), per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13 maart 2020) De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27 februari 2020).

Het bestand is als volgt opgebouwd:

 • Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum:
 • Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). Ook is een kolom voor provincie toegevoegd. Indien gemeente niet bekend is, is de provincie afgeleid van de meldende GGD zodat provincie voor elk record gevuld is.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVM data (https://data.rivm.nl). Update (16 juli 2021):

 • Door een correctie in de verwerking door het RIVM heeft een kleine set meldingen een herziene ziekenhuisopname publicatiedatum en overlijdens publicatiedatum gekregen per 16 juli 2021 (betreft kolommen: Hospital_admission per Date_of_report en Deceased per Date_of_report). Versie 2 update (18 januari 2022):
 • In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer geüpdatet en heeft deze variabele voor records met [Date_of_report] vanaf 18 januari 2022 de waarde 9999 gekregen. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (20 januari 2022):
 • In versie 3 van de dataset zijn records met [Date_of_report] vanaf 20 januari 2022 samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Records met [Date_of_report] vóór 20 januari 2022 zijn samengesteld volgens de gemeente indelingen die door het RIVM werd gebruikt op de [Date_of_report]. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 4 update (8 februari 2022)
 • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Versie 5 update (24 maart 2022):
 • In versie 5 van deze dataset zijn records met [Date_of_report] vanaf 24 maart 2022 samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Records met [Date_of_report] vóór 24 maart 2022 zijn samengesteld volgens de gemeente indelingen die door het RIVM werd gebruikt op de [Date_of_report]. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 6 update (6 april 2022):
 • Vanaf 9 april 2022 is er in de weekenden en op feestdagen* (vrije dagen) geen open data publicatie meer. Dit heeft invloed op diverse variabelen in de open data bestanden. De nieuwe variabele [Date_of_publication] wordt op de eerstvolgende werkdag met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de vrije dagen. Hiermee wordt voorkomen dat na een vrije dag een piek ontstaat door opgestapelde meldingen. *Officiële feestdagen waarop niet gerapporteerd wordt zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. Versie 7 update (1 september 2022):
 • Vanaf 1 september 2022 wordt de open data op dinsdagen en vrijdagen bijgewerkt. Dit heeft invloed op diverse variabelen in de open data bestanden. De variabele [Date_of_publication] wordt op de dinsdagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de zaterdagen, zondagen en maandagen. Op de vrijdagen wordt de variabele [Date_of_publication] op vrijdagen bijgewerkt voor de woensdagen en donderdagen. Versie 8 update (3 januari 2023):
 • In versie 8 van de dataset zijn records met [Date_of_report] vanaf 1 januari 2023 samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2023. Records met [Date_of_report] vóór 1 januari 2023 zijn samengesteld volgens de gemeente indelingen die door het RIVM werd gebruikt op de [Date_of_report]. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie.
 • Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen overlijdens meer rapporteren. Om deze reden wordt de kolom [Deceased] vanaf 1 januari 2023 op 9999 gezet.

Date_of_report: Dit betreft per datum het aantal meldingen dat nieuw binnengekomen is bij het RIVM. De tijdsperiode waarin de melding is doorgegeven loopt van 10.01 uur op de laatste werkdag tot en met 10.00 uur op de eerstvolgende werkdag. De publicatiedatum kan afwijken van de datum van de positieve testuitslag. Dit kan gebeuren als een melding van een positieve SARS-CoV-2 test later is doorgeven door een GGD aan het RIVM. Dit bestand bevat de meest actuele meldingen op basis van het bronbestand Osiris. Als er in Osiris correcties worden gedaan, dan worden deze correcties ook verwerkt in dit bestand.

Date_of_publication: Dit betreft per dag het aantal meldingen dat nieuw binnengekomen is bij het RIVM. De tijdsperiode waarin de melding is doorgegeven valt in blokken van 24 uur van 10.01 uur tot en met 10:00 uur de dag erop. Deze variabele wordt op de eerstvolgende werkdag met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de vrije dagen.

Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS. Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 3 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Records met [Date of report] voor 7 januari 2021 zijn samengesteld volgends de gemeente indeling van 2020. Records met [Date_of_report] vanaf 7 januari 2021 t/m 19 januari 2022 zijn samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2021: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Records met [Date_of_report] vanaf 20 januari 2022 t/m 23 maart 2022 zijn samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2022. Gemeente Beemster is opgegaan in gemeente Purmerend. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn samengevoegd tot gemeente Dijk en Waard. Gemeente Landerd is met gemeente Uden samengevoegd tot gemeente Maashorst. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Records met [Date_of_report] vanaf 24 maart 2022 t/m 31 december 2022 zijn samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Records met [Date_of_report] vanaf 1 januari 2023 zijn samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2023. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn samen opgegaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee (Gemeentelijke indeling op 1 januari 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)).

Municipality_name: Naam van de gemeente.

Province: Naam van de provincie.

Total_reported: Het aantal aan de GGD’en gemelde personen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 ten tijde van publicatie. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid gelijdelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022). Niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen worden getest. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Hospital_admission: Het aantal door de GGD’en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten ten tijde van publicatie. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de GGD niet altijd op de hoogte is van ziekenhuisopname als deze na melding plaatsvindt. Gezien deze onderrapportage is vanaf 18 januari 2022 de variabele ‘hospital_admission’ niet meer geüpdatet, maar op waarde 9999 gezet. Tot 1 juni 2020 werden alleen ernstig zieke mensen met een verdenking op COVID-19 getest. Een groot deel van deze mensen was al, of werd kort daarna opgenomen in het ziekenhuis. Hierdoor waren gedurende de eerste golf de door de GGD geregistreerde ziekenhuisopnames COVID-19 meer volledig. Per 1 juni 2020 kon iedereen zich laten testen en worden meer mensen in een vroeg stadium van de infectie SARS-CoV-2 getest. De GGD wordt niet standaard op de hoogte gebracht van een ziekenhuisopname. Daarom gebruikt het RIVM sinds 6 oktober 2020 actief de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html ) als leidraad omdat dit een meer volledig beeld geeft dan de door de GGD gemelde ziekenhuisopnames. Klik hier (https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-nieuw-gemelde-covid-19-besmettingen-stabiel) voor meer uitleg hierover.

Deceased: Het aantal aan de GGD’en gemelde overleden personen die positief zijn getest voor SARS-CoV-2 ten tijde van publicatie. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden personen getest worden. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden van personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom op 9999 gezet.


Covid-19 cumulative numbers, by municipality

The Netherlands has reached an endemic phase for the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) and the PHS testing facilities will be closed as of March 17, 2023. As a result, the data will no longer be updated from 1 April 2023.

This file contains the following cumulative numbers:

 • positively tested persons by municipality, per date on which the data were published by the RIVM (from publication date 13 March 2020)
 • hospital admissions (until January 18, 2022) by municipality, per date on which the data were published by the RIVM (from publication date March 13, 2020)
 • number of deaths by municipality (until January 1, 2023), per date on which the data were published by the RIVM (from publication date March 13, 2020) The numbers concern COVID-19 reports since the first report in the Netherlands (February 27, 2020).

The file is structured as follows:

 • A set of records by publication date with for each publication date:
 • A record for every municipality in the Netherlands, even if there are no reports for that municipality. The numbers are then 0 (zero). A column for province has also been added. If the municipality is not known, the province is derived from the reporting PHS so that the province is filled for each record.

Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Update (16 July 2021):

 • Due to a correction in the processing by the RIVM, a small set of reports has been given a revised hospital admission publication date and death publication date as of 16 July 2021 (concerning columns: Hospital_admission per Date_of_report and Deceased per Date_of_report). Version 2 update (January 18, 2022):
 • In version 2 of this dataset, the variable 'hospital_admission' is no longer updated and has been given the value 9999 for records with [Date_of_report] from January 18, 2022. For the number of hospital admissions, reference is made to the registered hospital admissions of the NICE Foundation (https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Version 3 update (January 20, 2022):
 • In version 3 of the dataset, records with [Date_of_report] from January 20, 2022 have been compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2022. Records with [Date_of_report] before January 20, 2022 have been compiled according to the municipality classifications used by the RIVM on the [Date_of_report]. See description of Municipality_code variable for more information. Version 4 update (February 8, 2022)
 • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. Version 5 update (March 24, 2022):
 • In version 5 of this dataset, records with [Date_of_report] from March 24, 2022 have been compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. Records with [Date_of_report] before March 24, 2022 have been compiled according to the municipality classifications used by the RIVM on the [Date_of_report]. See description of Municipality_code variable for more information. Version 6 update (April 6, 2022):
 • From April 9, 2022 there will no longer be open data publication on weekends and public holidays* (days off). This affects various variables in the open data files. The new variable [Date_of_publication] is retroactively updated for the holidays on the next business day. This prevents a peak from accumulating reports after a day off. *Official holidays that are not reported on are: New Year's Day, Easter Monday, King's Day, Liberation Day, Ascension Day, Whit Monday, Christmas Day and Boxing Day. Version 7 update (September 1, 2022):
 • From September 1, 2022, open data will be updated on Tuesdays and Fridays. This affects various variables in the open data files. The [Date_of_publication] variable is retroactively updated on Tuesdays for Saturdays, Sundays, and Mondays. On Fridays, the [Date_of_publication] variable is updated for Wednesdays and Thursdays on Fridays. Version 8 update (January 3, 2023):
 • In version 8 of the dataset, records with [Date_of_report] from January 1, 2023 have been compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2023. Records with [Date_of_report] before January 1, 2023 have been compiled according to the municipality classifications used by the RIVM on the [Date_of_report]. See description of Municipality_code variable for more information.
 • As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, we will no longer report deaths from 1 January 2023. For this reason, the [Deceased] column will be set to 9999 from January 1, 2023.

Date_of_report: This concerns the number of new reports received by the RIVM per date. The time period in which the report is passed on runs from 10:01 a.m. on the last working day to 10:00 a.m. on the next working day. The publication date may differ from the date of the positive test result. This can happen if a report of a positive SARS-CoV-2 test is passed on later by a PHS to the RIVM. This file contains the most up-to-date notifications based on the OSIRS source file. If corrections are made in OSIRIS, these corrections will also be processed in this file.

Date_of_publication: This concerns the number of new reports that have been received by the RIVM per day. The time period in which the report was transferred falls in blocks of 24 hours from 10:01 am to 10:00 am the following day. This variable is retroactively updated for the holidays on the next business day.

Municipality_code: Municipality code. Municipal classification based on the postal code of the place of residence of the person who tested positive for SARS-CoV-2, coded according to Statistics Netherlands (CBS). Since the first publication date of March 13, 2020 until the version 3 update of January 20, 2022, 3 municipal reorganizations have taken place. Records with [Date of report] for January 7, 2021 are compiled according to the municipality classification of 2020. Records with [Date_of_report] from January 7, 2021 to January 19, 2022 are compiled according to the municipality division of January 1, 2021: Municipalities of Appingedam, Delfzijl and Loppersum have been merged into the new municipality of Eemsdelta Gr. The municipality of Haaren has merged into the municipalities of Oisterwijk, Tilburg, Vught and Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). With the division of Haaren, the Midden- en West Brabant security region has become slightly larger, at the expense of the North Brabant security region. Records with [Date_of_report] from January 20, 2022 to March 23, 2022 are compiled according to the municipality classification of January 1, 2022. The municipality of Beemster has been merged into the municipality of Purmerend. The municipalities of Heerhugowaard and Langedijk have been merged into the municipality of Dijk en Waard. The municipality of Landerd has been merged with the municipality of Uden to form the municipality of Maashorst. The municipalities of Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill and Sint Hubert and Sint Anthonis have been merged into the municipality of Land van Cuijk (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Records with [Date_of_report] from March 24, 2022 to December 31, 2022 are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Records with [Date_of_report] from January 1, 2023 have been compiled according to the municipality reorganization of January 1, 2023. The municipalities of Brielle, Hellevoetsluis and Westvoorne have merged into the new municipality of Voorne aan Zee (Municipal division on January 1, 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)).

Municipality_name: Name of the municipality.

Province: Name of the province.

Total_reported: The number of persons reported to the PHSs who tested positive for SARS-CoV-2 at the time of publication. Since the start of the COVID-19 epidemic in the Netherlands, testing policy has gradually changed. The current testing policy can be found here (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022). Not all persons infected with SARS-CoV-2 are tested. The actual numbers in the Netherlands are therefore higher than the numbers reported here.

Hospital_admission: The number of COVID-19 patients admitted to hospital reported by the PHSs at the time of publication. The actual number of COVID-19 patients admitted to hospital is higher than the number of admitted patients reported in the surveillance, because the PHS is not always aware of hospitalization if it occurs after notification. Given this underreporting, the variable 'hospital_admission' has not been updated since January 18, 2022, but has been set to the value 9999. Until June 1, 2020, only seriously ill people with suspected COVID-19 were tested. A large proportion of these people had already been or were admitted to the hospital shortly afterwards. As a result, hospital admissions for COVID-19 registered by the PHS were more complete during the first wave. As of June 1, 2020, everyone could get tested and more people were being tested at an early stage of the SARS-CoV-2 infection. The PHS is not routinely informed of a hospital admission. That is why, since October 6, 2020, the RIVM has been actively using the registered hospital admissions of the NICE Foundation (data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisschoten.html ) as a guideline because this provides a more complete picture than the hospital admissions reported by the PHS. Click here (https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-nieuw-gemelde-covid-19-besmettingen-stabiel) for more information on this.

Deceased: The number of deceased persons reported to the PHSs who tested positive for SARS-CoV-2 at the time of publication. The actual number of deceased persons positive for SARS-CoV-2 is higher than the number of reports in the surveillance, because not all deceased persons are tested. This is because there is no obligation to report the death of persons with a positive SARS-CoV-2 test result. From January 1, 2023, this column is set to 9999.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

COVID-19_aantallen_gemeente_cumulatief.csv

ZIP Publiek domein

Dit bestand bevat het aantal positief geteste personen en het aantal ziekenhuisopnames per meldingsdatum, en het aantal sterfgevallen per sterftedatum, per gemeente.

COVID-19_aantallen_gemeente_cumulatief.json

ZIP Publiek domein

Dit bestand bevat het aantal positief geteste personen en het aantal ziekenhuisopnames per meldingsdatum, en het aantal sterfgevallen per sterftedatum, per gemeente.