type-icon

Groep

Zorg in Nederland [Corona]

Permanente linkGekopiëerd
De community brengt alle data, toepassingen en experts rond Corona/COVID-19 bij elkaar. Het Coronavirus gaat uiteraard gevolgen met zich meebrengen op middellange termijn. Data.overheid.nl faciliteert in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van data op diverse onderwerpen.

Deze categorie is bestemd voor data over de zorg in Nederland. Denk hierbij aan data over het virus zelf en ziekenhuizen.

Mis je een dataset in deze groep of heb je vragen over een dataset, dan kun je dit via ons forum ook aan de community vragen: https://corona.datacommunities.nl/t/over-de-categorie-zorg-in-nederland
 • Datasets

7 datasets

 • Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg me...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Zorg en gezondheid
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Deze tabel toont het aantal behandelingen (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC's) binnen de medisch specialistische somatische zorg van alle inwoners van Nederland die zijn ingeschreven in de bevolk...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Ziekten en behandelingen
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Zorgregistraties eerste lijn (NZR) van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) . Deze tabel is gemaakt voor De Staat van V...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. De site geeft een overzicht van de dagelijkse cijfers. Data is NIET als open data downloadbaar. Ee...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Zorg en gezondheid
  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)
 • Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden naar hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die sta...

  Bijgewerkt: 02-01-2021
  Thema: Zorg en gezondheid
  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Dit bestand bevat de cumulatieve aantallen positief geteste personen, ziekenhuisopnames en aantal sterfgevallen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf pu...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Gezondheidsrisico's
  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • type-icon

  Dataset

  Open DIS data

  Deze dataset biedt zorg- en behandeldata die door Nederlandse ziekenhuizen zijn aangeleverd bij het DBC-informatiesysteem DIS. In deze dataset kunt u zien bij hoeveel patiënten bepaalde diagnoses word...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Zorg en gezondheid
  Data eigenaar: Nederlandse Zorgautoriteit

Filter je resultaten