Dataset

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat de waarde van de overheidsdeelnemingen in het kapitaal van overheidsondernemingen en particuliere ondernemingen, voor zover het om economisch significante bedragen (0,01 % van het bbp) gaat. Alle gegevens betreffen de balansstanden aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Six Pack'.

Gegevens beschikbaar vanaf: stand van 31 december 2012.

Status van de cijfers: De meest recente eindstand van 2020 heeft de status voorlopig. De eerdere eindstanden hebben de status definitief.

Wijzigingen per 24 juni 2021: Er zijn nieuwe cijfers voor eindstand van 2020 beschikbaar gekomen. Cijfers voor eindstand 2019 zijn definitief geworden. In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2018 herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In juni 2022 komen er nieuwe voorlopige cijfers over 2021. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82891NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82891NED

Significante deelnemingen (waarde meer dan 0,01% van bbp) van de overheid in het kapitaal van particuliere en overheidsondernemingen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82891NED

Significante deelnemingen (waarde meer dan 0,01% van bbp) van de overheid in het kapitaal van particuliere en overheidsondernemingen.