Dataset

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Financien
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de waarde van de overheidsdeelnemingen in het kapitaal van overheidsondernemingen en particuliere ondernemingen, voor zover het om economisch significante bedragen (0,01 % van het bbp) gaat. Alle gegevens betreffen de balansstanden aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Six Pack'.

Gegevens beschikbaar vanaf: stand van 31 december 2012.

Status van de cijfers: De meest recente eindstand van 2022 heeft de status voorlopig. De eerdere eindstanden hebben de status definitief.

Wijzigingen per 29 december 2023: Er zijn nieuwe cijfers voor eindstand van 2022 beschikbaar gekomen. Cijfers voor eindstand 2021 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In juni 2024 komen er nieuwe voorlopige cijfers over 2023. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82891NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82891NED

Significante deelnemingen (waarde meer dan 0,01% van bbp) van de overheid in het kapitaal van particuliere en overheidsondernemingen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82891NED

Significante deelnemingen (waarde meer dan 0,01% van bbp) van de overheid in het kapitaal van particuliere en overheidsondernemingen.