Dataset

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Financien
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de schulden van overheidsondernemingen met uitzondering van De Nederlandsche Bank (DNB), voor zover het om economisch significante bedragen (0,01 % van het bbp) gaat. De schulden zijn het totaal van deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen aan de passiva-kant van de balans van de overheidsonderneming. De schulden van overheidsondernemingen zijn ook beschikbaar per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap. Daarnaast zijn de overheidsondernemingen onderverdeeld naar financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende) instellingen. Alle gegevens betreffen de balansstanden aan het eind van het jaar. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Sixpack'.

Gegevens beschikbaar vanaf: stand van 31 december 2017.

Status van de cijfers: De cijfers van de meeste recente eindstand van 2021 hebben de status voorlopig, de eerdere eindstanden hebben de status definitief.

Wijzigingen per 22 december 2023: Cijfers voor de eindstand van 2021 zijn beschikbaar. In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers 2018 en 2019 herzien. De cijfers voor de eindstand 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe voorlopige cijfers over verslagperiode 2022 worden in oktober 2024 gepubliceerd. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84449NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84449NED

Schulden van financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende ) instellingen per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84449NED

Schulden van financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende ) instellingen per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap.