Dataset

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 13-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2018 de status definitief. De kwartalen van 2019 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2019 hebben de status definitief. De cijfers van 2020 en 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2021: Cijfers over het eerste kwartaal van 2021 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn de cijfers over kwartalen 2018, 2019 en 2020 en jaren 2019 en 2020 geactualiseerd. In het kader van nieuwe richtlijnen van Eurostat zijn er wijzigingen in de niet-financiële rekeningen (overige kapitaaloverdrachten) van de overheid vanaf 2001, vanwege de registratie van een aantal leningen en beleggingen van de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) binnen de sector overheid. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen. De cijfers over de kwartalen van 2018 en het jaar 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84116NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84116NED

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84116NED

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.