Dataset

Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Landbouw
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen in Nederland met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het bestand bevat de volgende attributen:

  • CAT_GEWASCATEGORIE : Gewascategorie van het gewas op het perceel
  • GWS_GEWAS : Gewas op het perceel
  • GWS_GEWASCODE : Gewascode van het gewas

De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op de begrenzingen uit het RVO Referentieregister, het voormalig AAN-bestand (Agrarische Areaal Nederland). De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel. Van elk jaar wordt een dataset gegenereerd van peildatum 15 mei. Van de meest recente BRP gewaspercelen is een viewservices en een downloadservice beschikbaar. Van de jaargangen 2009 t/m 2022 zijn alleen atom-downloadservices beschikbaar.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brpgewaspercelen/wms?LAYERS=brpgewaspercelen&TRANSPARENT=true&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=88000,427000,94000,431000&WIDTH=778&HEIGHT=499
Gegenereerde grafische weergave