Dataset

Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen in Nederland met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het bestand bevat de volgende attributen:

  • CAT_GEWASCATEGORIE : Gewascategorie van het gewas op het perceel
  • GWS_GEWAS : Gewas op het perceel
  • GWS_GEWASCODE : Gewascode van het gewas

De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op de begrenzingen uit het RVO Referentieregister, het voormalig AAN-bestand (Agrarische Areaal Nederland). De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te tekenen en aan te geven welk gewas wordt geteeld op het betreffende perceel. Van elk jaar wordt een dataset gegenereerd van peildatum 15 mei. Van de meest recente BRP gewaspercelen is een viewservices en een downloadservice beschikbaar. Van de jaargangen 2009 t/m 2022 zijn alleen atom-downloadservices beschikbaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brpgewaspercelen/wms?LAYERS=brpgewaspercelen&TRANSPARENT=true&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=88000,427000,94000,431000&WIDTH=778&HEIGHT=499
Gegenereerde grafische weergave