Dataset

Kenmerken van kinderen van in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) ingeschreven personen (vanaf 01-10-1994)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bevat informatie over de (juridische) kinderen van alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de Basisregistratie Personen (BRP) voorkomen, ongeacht of de kinderen nog bij hun ouders wonen of niet. Ook emigratie van een kind of het overlijden van een kind heeft geen veranderingen in deze component tot gevolg. Van kinderen van de persoon kan het identificatienummer bekend zijn maar dat hoeft niet. In de GBAPERSOONTAB en de KINDOUDERTAB zijn kinderen zonder identificatienummer opgenomen met RINPEROONS= 'N', De 'N' staat voor: persoon aanwezig in de BRP, anummer niet bekend.

Deze component is met name geschikt om voor een bevolking op peildatum de informatie over de kinderen van een persoon op te halen. Dat is bijvoorbeeld nuttig voor berekeningen omtrent de vruchtbaarheid.

De volgende informatie van de kinderen is vastgelegd in de component:

  • GBADatumAanvangOuderschapssituatie
  • GBADatumEindeOuderschapssituatie
  • GEBOORTEDATUM OUDSTE KIND
  • GEBOORTEDATUM JONGSTE KIND
  • AANTAL KINDEREN
  • AANTAL MINDERJARIGE KINDEREN (= jonger dan 18 jaar).

Het bestand maakt onderdeel uit van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Op willekeurige peilmomenten kan van een persoon de kind-informatie worden bepaald. Zodra er iets in de informatie over de kinderen van een persoon verandert, o Een persoon krijgt nog een kind, o Een kind wordt meerderjarig, o De persoon overlijdt (dit is dan wel meteen het laatste record van deze persoon), dan krijgt de persoon een nieuwe combinatie van de datum van aanvang ouderschapssituatie (DatumAanvangOuderschapsSituatie) met de veranderde gegevens over de kinderen. De oude ouderschapssituatie wordt afgesloten met een GBADatumEindeOuderschapssituatie. Er is bovendien rekening gehouden met meerlingen, d.w.z. dat in geval dat bijvoorbeeld een tweeling geboren wordt, er toch maar 1 record aan de ouderschapssituatie toegevoegd wordt.

Populatie

Bevat alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de Basirsregistratie Persoonsgegevens (BRP) ingeschreven zijn (geweest).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080447ee1

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier