Dataset

Basisregistratie Percelen (BRP) - Bloem- en sierteelt 2018-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basisregistratie Percelen (BRP) - Bloem- en sierteelt 2018-2022 bestaat uit de landbouwgronden waar tussen de jaren 2018 en 2022 één of meermaals bloem- of sierteelt is voorgekomen. Hierbij is aangegeven hoe vaak dit is voorgekomen, in welke jaren dit was en welke gewassen/gewascodes dit waren. Het bestand is gegenereerd uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ABRP_BLOEM_SIERTEELT_2018_2022&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BRP_BLOEM_SIERTEELT_2018_2022

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BRP_BLOEM_SIERTEELT_2018_2022

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

BRP_BLOEM_SIERTEELT_2018_2022 feature catalogus

JSON CC-0 (1.0)
name type description
name numeric type
name aantal_bloem_sier type Het aantal keer dat in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 bloem-of sierteelt op een plek is voorgekomen. Onder 'bloem- en sierteelt' worden de volgende gewascodes meegenomen: 991, 1004, 997, 1003, 999, 1087, 998, 964, 1005, 1006, 1025, 982, 1073, 515, 967, 1007, 1012, 1054, 1039, 1002, 979, 985, 988, 970, 3808, 1010, 1013, 1001, 992, 1015, 968, 1026, 965, 1044, 1052, 1055, 1046, 973, 1051, 1045.
name jaren nvarchar type De jaren waarin bloem-of sierteelt voorkwam op een bepaalde plek.
name gewascodes nvarchar type De gewascodes die op een bepaalde plek voorkwamen in de jaren 2018-2022.
name gewassen nvarchar type De gewassen die op een bepaalde plek voorkwamen in de jaren 2018-2022.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Aantal keer bloem-of sierteelt tussen 2018 en 2022

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint