Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - verblijfsobjecten op percelen in bezit van woningcorporaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Analyse van BAG verblijfsobjecten op percelen uit de BRK die in bezit zijn van woningcorporaties. Lijst met woningcorporaties in Zuid-Holland is afkomstig van www.woningcorporaties.nl.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=wonen%3AWONINGCORPORATIEBEZIT_BAG&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WONINGCORPORATIEBEZIT_BAG

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - verblijfsobjecten op percelen in bezit van woningcorporaties

WONINGCORPORATIEBEZIT_BAG

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - verblijfsobjecten op percelen in bezit van woningcorporaties

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Woningcorporatiebezit - BAG

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Wonen/Wonen/MapServer

accessPoint