Dataset

Aspecten van (on)gezond gedrag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Trendcijfers roken, drinken, uitstrijkjes en mammografieën (daar waar van toepassing) naar geslacht, verzekeringsvorm, leeftijd en opleiding. 1989 - 2000 Gewijzigd op 30 juni 2004. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7069LS

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7069LS

Trendcijfers roken, drinken, uitstrijkjes en mammografieën (daar waar van toepassing) naar geslacht, verzekeringsvorm, leeftijd en opleiding.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7069LS

Trendcijfers roken, drinken, uitstrijkjes en mammografieën (daar waar van toepassing) naar geslacht, verzekeringsvorm, leeftijd en opleiding.