Dataset

Gezondheidsenquête: gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking in Nederland (01-01-2014 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De publicatievariabelen van de gezondheidsenquête vanaf 2014

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De Gezondheidsenquête is gebaseerd op een steekproef van personen, getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP) . De steekproef wordt verspreid over de maanden van het jaar. De Gezondheidsenquête wordt per 2014 in het volgende "mixed-mode" design uitgevoerd. Eerst worden steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden herbenaderd voor een ‘face-to-face’ interview (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). Omdat enkele vragenblokken nogal persoonlijk van aard zijn, kunnen CAPI-respondenten die vragen zelf invullen (CASI – Computer Assisted Self Interviewing). Personen in particuliere huishoudens worden ondervraagd. Bij respondenten jonger dan 12 jaar worden de enquêtevragen beantwoord door een ouder of verzorger. Jaarlijks wordt een bruto steekproef van ruim 15 duizend personen benaderd. Met een respons van 60-65 procent levert dit een netto steekproef op van ongeveer 9500 personen. Voor verschillen tussen de samenstelling van de netto steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen, vermogen en enquêteseizoen. In de onderzoeksbeschrijving in de bijlage vindt u meer informatie.

Populatie

Voor het merendeel van de onderwerpen personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802f39ef

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier