Dataset

Gezondheidsenquête: gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking in Nederland (01-01-2014 - 01-01-2015)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De publicatievariabelen van de gezondheidsenquête vanaf 2014

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De Gezondheidsenquête is gebaseerd op een steekproef van personen, getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP) . De steekproef wordt verspreid over de maanden van het jaar. De Gezondheidsenquête wordt per 2014 in het volgende "mixed-mode" design uitgevoerd. Eerst worden steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden herbenaderd voor een ‘face-to-face’ interview (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). Omdat enkele vragenblokken nogal persoonlijk van aard zijn, kunnen CAPI-respondenten die vragen zelf invullen (CASI – Computer Assisted Self Interviewing). Personen in particuliere huishoudens worden ondervraagd. Bij respondenten jonger dan 12 jaar worden de enquêtevragen beantwoord door een ouder of verzorger. Jaarlijks wordt een bruto steekproef van ruim 15 duizend personen benaderd. Met een respons van 60-65 procent levert dit een netto steekproef op van ongeveer 9500 personen. Voor verschillen tussen de samenstelling van de netto steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen, vermogen en enquêteseizoen. In de onderzoeksbeschrijving in de bijlage vindt u meer informatie.

Populatie

Voor het merendeel van de onderwerpen personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410802f39ef

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset