Dataset

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 06/20/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gegevens in deze tabel zijn afkomstig uit de jaarlijkse Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en andere consortium partijen Leefstijlmonitor. Deze tabel is gemaakt voor de Leefstijlmonitor van het RIVM en bevat landelijke cijfers van verschillende leefstijlthema’s uit de Gezondheidsenquête. De cijfers worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 20-06-2024:
Cijfers over het jaar 2023 toegevoegd. In 2023 zijn de migratieachtergrond persoonskenmerken vervangen door herkomst.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks, de cijfers van 2024 worden verwacht in het derde kwartaal van 2025.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50080NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50080NED

Alcohol, roken, drugsgebruik, overgewicht, bewegen, voeding, ongevallen leeftijd, migratieachtergrond, opleidingsniveau, burgerlijke staat

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50080NED

Alcohol, roken, drugsgebruik, overgewicht, bewegen, voeding, ongevallen leeftijd, migratieachtergrond, opleidingsniveau, burgerlijke staat