Dataset

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gegevens in deze tabel zijn afkomstig uit de jaarlijkse Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en andere consortium partijen Leefstijlmonitor. Deze tabel is gemaakt voor de Leefstijlmonitor van het RIVM en bevat landelijke cijfers van verschillende leefstijlthema’s uit de Gezondheidsenquête. De cijfers worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 19-08-2022:
Cijfers voor het jaar 2021 toegevoegd. Tevens enkele wijzigingen in prevalentiecijfers:

Cijfers met een ongewogen (i.p.v. gewogen) N kleiner dan 100 zijn verborgen.

2019-2020 Seksuele gezondheid en Ongevallen. Gewijzigd bij Gebruik anticonceptiepil, Anticonceptiegebruik (incl. pil), Meerdere sekspartners, Seks met losse partner, Risico ongeplande zwangerschap, Aantal letsels door privé-ongevallen en Geblesseerde sporters: cellen met te lage ongewogen N (<100) vervangen door "." (geheim).

2014-2020 Seksuele Gezondheid. Gewijzigd bij Risicovolle seks, Hiv-test, Soa-test, Gebruik anticonceptiepil, Anticonceptiegebruik (incl. pil), Seksueel actief, Meerdere sekspartners, Seks met losse partner, Risico ongeplande zwangerschap: de vorige cijfers bij leeftijd 16 tot 35 jaar waren per abuis verkeerd berekend.

2014-2020 Voeding. Gewijzigd bij 7 Dagen p.w voldoende groente, Minimaal 5 dagen p.w. voldoende groente, 7 Dagen p.w. voldoende fruit, Minimaal 5 dagen p.w. voldoende fruit, Minimaal 1 dag p.w vis: burgerlijke status vanaf 25 jaar i.p.v. vanaf 1 jaar.

2020 Ongevallen. Gewijzigd bij Aantal letsels door privé-ongevallen en Geblesseerde sporters: totaal vanaf 4 jaar en totaal vanaf 18 jaar.

2017 Bewegen. Gewijzigd bij Wekelijkse sporter: de vorige cijfers waren per abuis met een verkeerde methode berekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks, de cijfers van 2022 worden verwacht in het derde kwartaal van 2023.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50080NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50080NED

Alcohol, roken, drugsgebruik, overgewicht, bewegen, voeding, ongevallen leeftijd, migratieachtergrond, opleidingsniveau, burgerlijke staat

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50080NED

Alcohol, roken, drugsgebruik, overgewicht, bewegen, voeding, ongevallen leeftijd, migratieachtergrond, opleidingsniveau, burgerlijke staat