Dataset

Financiële verantwoording: Langlopende schulden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Hier vindt u de langlopende schulden afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/10-langlopende-schulden

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

10-langlopende-schulden; Overige schulden

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden anders dan eerder benoemde langlopende schulden met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Voorbeeld

10-langlopende-schulden; Schulden aan andere deelnemingen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan andere rechtspersonen met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Voorbeeld

10-langlopende-schulden; Schulden aan FIN

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan het ministerie van Financiën met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Voorbeeld

10-langlopende-schulden; Schulden aan gemeenten en GR's

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan gemeenten en GR's met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Voorbeeld

10-langlopende-schulden; Schulden aan groepsmaatschappij

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van het deel van schulden aan rechtspersonen waarmee de entiteit in een groep organisatorisch is verbonden met een looptijd van meer dan 12 maanden. Er is sprake van een economische eenheid onder gemeenschappelijke leiding waarin de leidende rechtspersoon beslissende zeggenschap heeft.

Voorbeeld

10-langlopende-schulden; Schulden aan kredietinstellingen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Voorbeeld

10-langlopende-schulden; Schulden aan OCW_EZ

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan het ministerie van OCW of het ministerie van EZ met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Voorbeeld

10-langlopende-schulden; Totaal langlopende schulden

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden anders dan eerder benoemde langlopende schulden met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Voorbeeld