type-icon

Dataset

Financiële verantwoording: Langlopende schulden

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 19-10-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (8)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Hier vindt u de langlopende schulden afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/10-langlopende-schulden

Contactinformatie
Naam: Informatieproducten
E-mail: informatieproducten@duo.nl

Downloadbare bestanden

10-langlopende-schulden; Overige schulden

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden anders dan eerder benoemde langlopende schulden met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan andere deelnemingen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan andere rechtspersonen met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan FIN

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan het ministerie van Financiën met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan gemeenten en GR's

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan gemeenten en GR's met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan groepsmaatschappij

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van het deel van schulden aan rechtspersonen waarmee de entiteit in een groep organisatorisch is verbonden met een looptijd van meer dan 12 maanden. Er is sprake van een economische eenheid onder gemeenschappelijke leiding waarin de leidende rechtspersoon beslissende zeggenschap heeft.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan kredietinstellingen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan OCW_EZ

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan het ministerie van OCW of het ministerie van EZ met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Totaal langlopende schulden

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden anders dan eerder benoemde langlopende schulden met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview