Dataset

Financiële verantwoording: Langlopende schulden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hier vindt u de langlopende schulden afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/10-langlopende-schulden

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

10-langlopende-schulden; Overige schulden

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden anders dan eerder benoemde langlopende schulden met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan andere deelnemingen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan andere rechtspersonen met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan FIN

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan het ministerie van Financiën met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan gemeenten en GR's

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan gemeenten en GR's met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan groepsmaatschappij

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van het deel van schulden aan rechtspersonen waarmee de entiteit in een groep organisatorisch is verbonden met een looptijd van meer dan 12 maanden. Er is sprake van een economische eenheid onder gemeenschappelijke leiding waarin de leidende rechtspersoon beslissende zeggenschap heeft.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan kredietinstellingen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Schulden aan OCW_EZ

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden aan het ministerie van OCW of het ministerie van EZ met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

10-langlopende-schulden; Totaal langlopende schulden

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de schulden anders dan eerder benoemde langlopende schulden met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview