Een community is een manier om in een specifiek domein het aanbod en de vraag naar data samen te laten komen. Via deze wijze ontstaat er een gestructureerde aanpak om vraag en aanbod van data dichter op elkaar te laten aansluiten. De community is altijd gefocust op een bepaald onderwerp, vraagstuk of domein. Denk hierbij aan Migratie, Onderwijs, Mobiliteit of het Coronavirus. 

Wat is er te vinden in een data community?

In een data community op data.overheid.nl zijn de volgende onderwerpen te vinden:

  • Één centrale vindplaats voor data binnen het onderwerp. Deze data is zichtbaar en vindbaar via metadatering
  • Zoveel mogelijk overheidsdata beschikbaar vanuit meerdere overheidorganisaties
  • Laat in data zien wat de betrokken organisatie produceren en publiceren
  • Geeft inzicht in de beschikbare data, kwaliteit, maar ook in tegenstrijdigheden in de data
  • Geeft inzicht in de betrokken partijn, ketens en netwerk rondom het desbetreffende onderwerp
  • Levert direct toegang tot de kerndata en cijfers binnen het onderwerp.

Hoe ziet de organisatie van een data community eruit?

Data.overheid.nl faciliteert als dataportaal in haar makelaarsrol tussen vraag en aanbod van data. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat de community kan ontstaan. Daarnaast zijn er aan een community minimaal één trekker en een aantal experts gekoppeld. De trekker is in feite de manager van de community, regelt de dagelijkse gang van zaken en stelt spelregels op over de community waar nodig. De experts leveren daarbij de inhoud op specifieke onderwerpen binnen de community.

Stappenplan opzet data community op data.overheid.nl

In de basis volgt data.overheid.nl de volgende vier stappen om een data community te starten en op te zetten:

  1. Idee, onderzoek en richting. Bepaal doel, de doelgroep, scope en richting om de community tot een succes te maken. Richt de basis voor de community in: datasets, thema's, experts en herkenbaarheid. Creëer commitment bij de trekkers en eerste leden, activeer management voor ondersteuning.
  2. Opstart, de eerste leden en activering. Start de community met de directe betrokkenen; richt de organisatie in voor moderatie en aanjagen van interactie. Stel huisregels op. Zorg voor een 'warm huis' met voldoende data, content, toepassingen en een vaste groep leden. Organiseer een goed zichtbare lancering van de community.
  3. Groeien en promotie. Zet de eerste leden in als ambassadeurs van de community voor promotie en organische groei. Maak gebruik van bestaande communities, netwerken en social media voor zichtbaarheid.
  4. Leren en optimaliseren. Leer van de interactie, optimaliseer waar nodig. 

Starten van een eigen data community?

Dat kan! Stuur een bericht naar data@koop.overheid.nl en we komen graag in contact met je. 

 

Klik hier om terug te gaan naar de algemene community pagina om te zien welke communities er al zijn op data.overheid.nl.