Over data communities

In 2021 en 2022 heeft een pilot 'datacommunities' plaatsgevonden. Inmiddels is de pilot gestopt en de externe omgeving om de communities een platform te bieden afgesloten. De rijke informatie die via de communities is ontsloten is nog steeds terug te vinden op data.overheid.nl onder de verschillende community onderdelen.

Wat is er te vinden in een datacommunity?

In een data community op data.overheid.nl zijn de volgende onderwerpen te vinden:

  • Eén centrale plek voor data binnen het onderwerp. Deze gegevens zijn zichtbaar en vindbaar via metadata
  • Zoveel mogelijk overheidsgegevens beschikbaar van verschillende overheidsorganisaties
  • Toont in data wat de betrokken organisaties produceren en publiceren
  • Geeft inzicht in de beschikbare data, kwaliteit, maar ook tegenstrijdigheden in data
  • Geeft inzicht in de betrokken partijen, ketens en netwerk rond een specifiek onderwerp
  • Biedt directe toegang tot de kerngegevens en cijfers binnen het onderwerp

Hoe ziet de organisatie van een data community eruit?

Data.overheid.nl faciliteert als datamakelaar tussen vraag en aanbod van data. Hierdoor kan de gemeenschap zich ontwikkelen. Daarnaast zijn minimaal één leider en een aantal experts verbonden aan een community. De initiatiefnemer is in feite de manager van de community, regelt de dagelijkse gang van zaken en stelt waar nodig regels op over de community. De experts zorgen voor de inhoud over specifieke onderwerpen binnen de community.

Stappenplan opzet data community op data.overheid.nl

In de basis volgt data.overheid.nl de volgende vier stappen om een data community te starten en op te zetten:

  1. Idee, onderzoek en richting. Bepaal doel, de doelgroep, scope en richting om de community tot een succes te maken. Richt de basis voor de community in: datasets, thema's, experts en herkenbaarheid. Creëer commitment bij de trekkers en eerste leden, activeer management voor ondersteuning.
  2. Opstart, de eerste leden en activering. Start de community met de directe betrokkenen; richt de organisatie in voor moderatie en aanjagen van interactie. Stel huisregels op. Zorg voor een 'warm huis' met voldoende data, content, toepassingen en een vaste groep leden. Organiseer een goed zichtbare lancering van de community.
  3. Groeien en promotie. Zet de eerste leden in als ambassadeurs van de community voor promotie en organische groei. Maak gebruik van bestaande communities, netwerken en social media voor zichtbaarheid.
  4. Leren en optimaliseren. Leer van de interactie, optimaliseer waar nodig. 

Klik hier om terug te gaan naar de algemene community pagina om te zien welke communities er al zijn op data.overheid.nl.