type-icon

Dataverzoek

Overzicht overstappers primair onderwijs

Permanente linkGekopiƫerd
Dataverzoek nummer 2362
Fase data is niet openbaar
Status done
Laatst aangepast 3 maanden geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Ik ben ten behoeve van mijn afstudeerscriptie in het onderwijsscriptie op zoek naar het aantal kinderen dat overstapt in het primair onderwijs (het liefst met reden: zoals verhuizing, ontevredenheid of speciale ontwikkelbehoeften), uiteraard anoniem. Het liefst over een aantal jaren tot nu, zegge van 2015 - 2020.
Aanvraag datum 18-10-2020
Thema Basisonderwijs
Aangevraagd dataformaat XLS
Aangevraagde start en eind datum data 01-01-2015 tot 01-01-2020

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Problemen met zoeken Ja
Zoekpogingen Reactie van contact met DUO is dat de informatie niet voorhanden is, vandaar mijn verzoek via dit portal.

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Hypothese bewijzen / verwijzen in mijn afstudeerscriptie dat steeds meer mensen bij ontevredenheid in basisonderwijs overstappen.
Commercieel gebruik Nee
Doelgroep Student of wetenschapper

Antwoord dataoverheid

Resultaat Gesloten - data komt niet beschikbaar
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Dataset
Laatste status
Toelichting status Om deze vraag te beantwoorden moeten wij gegevens op individueel niveau verwerken. Hiervoor hebben wij een grondslag nodig, die nu nog ontbreekt. Als OCW ons hiertoe een opdracht verstrekt (en hier een PIA voor maakt) kunnen wij dit wel doen. Maar zonder opdracht (en PIA) kunnen wij dit niet oppakken en leveren.
Wij kunnen dan alleen uit de data halen dat leerlingen van school
wisselen, niet waarom zij wisselen

In dit geval zal de directie primair onderwijs eventueel goedkeuring
moeten geven/ de PIA moeten opstellen

Relaties

Mogelijke data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs