Overzicht dataverzoeken

 • Moties 2018

  Wij zijn op zoek naar een dataset van alle tweede kamer moties, ingediend in 2018

 • shapefile ibis bedrijventerreinen

  Een shape file waarin alle bedrijventerreinen in Nederland zijn weergeven. Bedrijventerreinen zijn zichtbaar op https://www.ibis-bedrijventerreinen.nl/. Het zou fijn zijn als deze informatie ook als shapefile aangeboden wordt, inclusief de kenmerken van de bedrijventerreinen.

 • Data about the income and Education level of Enschede residents

  Income and Educational data of residents of twente

 • Immigrants, Asylum Seekers and Refugees in Maastricht

  I am studying the immigrant population in Maastricht and I would like to have access to data about the distribution (number) of immigrants by neighbourhoods (buurt) and by district (wijk). If possible detailed by nationality or at least distinguished between EU Citizen, Non-EU, western-countries and non-western countries. The data will be used in comparison with other data for instance access to primary healthcare (GPs).

 • Horeca Nederland

  Eten en Drinken

 • DVI 2016 tot en met 2014 Woningcorporaties

  via de website data.overheid doet de download van de dvi 2016 tot en met dvi 2014 het niet. Kunt u deze op een alternatieve wijze beschikbaar stellen? Het gaat om alle hoofdstukken (1 t/m 5) en de uitleg van de ingevoerde velden

 • NGE verdacht gebied

  Overzichts kaart NGE verdacht gebied te Nootdorp Craeyenburgh met een ruim gebied er omheen.

  Bommenkaart inslagen met daarbij het overzicht Niet Gesprongen Explosieven

  En eventueel het gedeelte wat er reeds is geruimd en waar reeds onderzoek heeft plaatsgevonden.

 • Overzicht spoorvoertuigen

  Ik zoek voor mijn onderzoek in samenwerking met PBL, Leiden Universiteit en TU Delft een dataset van geregistreerde spoorvoertuigen in nederland, tussen 1998 en 2018.

  Het liefst ook met jaarlijkse instroom (nieuw geregistreerde voertuigen) en uitstroom (uitgeschreven voertuigen) per jaar, tussen 1998 en 2018

 • Jaarlijks uitgevoerde ERCP's in Nederland

  Graag zou ik willen weten hoeveel ERCP's (endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie) er jaarlijks in heel Nederland zijn uitgevoerd in de periode 1-1-2008 tot 1-1-2018. De diagnose en andere gegevens rondom de procedure zijn niet van belang. Het gaat enkel om aantallen van de procedures.

 • Scheepvaart in Nederland

  - Alle koopvaardij schepen, met leeggewicht, die geregistreerd waren onder de nederlandse vlag, voor elk jaar tussen 1998-2019.
  - Alle nieuwe koopvaardij schepen, met leeggewicht die nieuw geregistreerd zijn onder de nederlandse vlag, voor elk jaar tussen 1998-2019.
  - Alle oude koopvaardij schepen, met leeggewicht, die uitgeschreven werden onder de nederlandse vlag, voor elk jaar tussen 1998-2018.

  Voor onderzoek TU Delft, Leiden Universiteit & PBL.

 • Lijst met alle overtredingen

  Snelheidsovertredingen (Wahv) waarin te zien is welke dag, tijdsstip , locatie en wat de overtreding was

 • Lokaal/regionaal zakendoen van ZPers en MKB in de regio Apeldoorn en omstreken

  Statistisch Zakboek Gelderland Economie & Arbeidsmarkt

 • Gegevens woningcorporaties in Nederland

  Woningcorporaties 2019 naw en aantal huizen in bezit, in welke steden en provincie.

 • import gegevens

  Imports of goods and services by intrastatt code

 • Begrenzing bebouwd gebied 2000

  Begrenzing bebouwd gebied 2000 om te bepalen of nieuwbouw binnenstedelijk of buitenstedelijk plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld het PBL het doet: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2012-woningbouw-binnen-bebouwd-gebied

  Op deze website is ook een plaatje te vinden met de grenzen. Voor eigen analyses zou ik graag een shapefile hebben.

 • Altrimetrie wad platen

  Overzicht vlieglijnen Waddenzee 2014 of recenter.
  Als wms of shop of anderszins in QGIS of Locus in te lezen.

 • marktaandeel kleding consumptie Nederland

  Hoeveel geeft de gemiddelde Nederlander uit aan kleding, schoenen, boeken, tech gadgets in 2018 en 2019?

 • Woningcorporaties 2018

  Lijst van woningcorporaties 2018 en de financiële gegevens van de corporaties

 • Inwonersaantallen van onze gemeenten

  Diverse gemeenten

 • Polerimetric SAR Tomography Crop phenology

  Satellietdataportaal

 • Tarieven gemeenten Wmo

  Iedere gemeente heeft conform de AMvB (reële prijzen) zijn of haar tarieven moeten bijstellen. Als gemeente willen we onze tarieven met het landelijk, regionaal of andere gemeente vergelijken op productniveau (i-standaarden; wmo). Verzoek is om een overzicht te geven van de tarieven van alle gemeenten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (incl. Hbh).

 • Nominal GDP

  Economie (Metropoolregio Amsterdam) - longer time series than is currently available on download page

 • Gemeenscgahppelijke regelingen register

  Gemeenschappelijke Regelingen

 • Mantelzorg populatie - landelijk > per gemeente

  Dataset vanuit meerdere bronnen (gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) over de laatste twee jaar waarin per gemeente (landelijke uitvraag) de populatie mantelzorgers inzichtelijk wordt. Een unieke set met leeftijd, postcode-gebied, arbeidssituatie (werk, uitkering) en belasting (gemiddeld aantal uren, vrije tijd etc.) van mantelzorger. Wanneer mogelijk gekoppeld aan het wettelijk kader (Wmo, Jeugd, Wlz, Zvw) waaruit hulpbehoevende zorg ontvangt. Idealiter nader gespecificeerd op beperking (dementie, beperking door ouderdom, chronische of ernstige ziekte, geestelijke/mentale beperking (o.a. gedragsstoornis), lichamelijke beperking , visuele beperking, auditieve beperking) om zo lokaal beleid te specificeren en voorzieningen te creëren.

 • Verwijzingen jeugdhulp

  Ik ben op zoek naar een dataset om te achterhalen waar de verwijzingen (iJw315) naar jeugdhulp vandaan komen (huisartsen, medisch specialisten etc.). Ik zou deze dataset graag op gemeentelijk en regionaal niveau kunnen uitlezen om te bepalen hoe de instroom is vanuit gemeentelijke toegang en medisch domein. De dataset gaat idealiter 2 jaar terug zodat er ook een trend uit gehaald kan worden.