type-icon

Data request

Overzicht overstappers primair onderwijs

Permanent linkCopied
Data request number 2362
Fase data is niet openbaar
State done
Last changed 3 months ago
  • Request
  • Reply dataoverheid
  • Relations

What data are you looking for?

Requested data Ik ben ten behoeve van mijn afstudeerscriptie in het onderwijsscriptie op zoek naar het aantal kinderen dat overstapt in het primair onderwijs (het liefst met reden: zoals verhuizing, ontevredenheid of speciale ontwikkelbehoeften), uiteraard anoniem. Het liefst over een aantal jaren tot nu, zegge van 2015 - 2020.
Request date 18-10-2020
Theme Primary education
Requested dataformat XLS
Requested start and enddate 01-01-2015 till 01-01-2020

Do you know the possible source of the data?

Possible owner Dienst Uitvoering Onderwijs
Problems with the search Ja
Search attemts Reactie van contact met DUO is dat de informatie niet voorhanden is, vandaar mijn verzoek via dit portal.

What do you want to use the data for?

Want to use it for Hypothese bewijzen / verwijzen in mijn afstudeerscriptie dat steeds meer mensen bij ontevredenheid in basisonderwijs overstappen.
Commercial use Nee
Target audience Student of wetenschapper

Reply dataoverheid

Result Gesloten - data komt niet beschikbaar
Datarequest source Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Dataowner Dienst Uitvoering Onderwijs
Dataset
Latest status of open datarequest
Explanation state Om deze vraag te beantwoorden moeten wij gegevens op individueel niveau verwerken. Hiervoor hebben wij een grondslag nodig, die nu nog ontbreekt. Als OCW ons hiertoe een opdracht verstrekt (en hier een PIA voor maakt) kunnen wij dit wel doen. Maar zonder opdracht (en PIA) kunnen wij dit niet oppakken en leveren.
Wij kunnen dan alleen uit de data halen dat leerlingen van school
wisselen, niet waarom zij wisselen

In dit geval zal de directie primair onderwijs eventueel goedkeuring
moeten geven/ de PIA moeten opstellen

Relations

Possible dataowner Dienst Uitvoering Onderwijs
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs