type-icon

Dataverzoek

Wetteksten als JSON of XML

Permanente linkGekopiƫerd
Dataverzoek nummer 2000
Fase Data is beschikbaar
Status Afgehandeld
Laatst aangepast 1 jaar 1 maand geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Wetteksten - De actuele wetteksten worden gepubliceerd via "wetten.overheid.nl" en zijn doorzoekbaar via "linkeddata.overheid.nl", maar ik wil deze wetteksten periodiek graag op kunnen vragen in JSON of XML formaat voor automatische verwerking. Misschien is dat al mogelijk, maar dan ontvang ik graag wat korte informatie over hoe dat moet.
Aanvraag datum 20-01-2020
Thema Rijksoverheid
Aangevraagd dataformaat JSON
Aangevraagde start en eind datum data

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Overig
Problemen met zoeken Ja
Zoekpogingen Ik vind op wetten.overheid.nl alleen een zoekfunctionaliteit en geen download functionaliteit per wet. De achterliggende technologie van "linkeddata.overheid.nl" is, volgens mij, XML gebaseerd, maar ook hier is geen API opvraag of JSON/XML download mogelijkheid.

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Ik wil in een nog te bouwen web applicatie een wettekst naslagfunctionaliteit realiseren. Ik heb een gestructureerd formaat nodig om de artikelen, leden (o.b.v. lidnummer), etc. goed te kunnen indexeren t.b.v. een zoekfunctionaliteit over diverse wetten heen. De wetten die ik wil integreren zijn o.a. de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen.
Commercieel gebruik Ja
Doelgroep Ontwikkelaar

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data was al beschikbaar
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar KOOP (Netherlands publication office)
Dataset
Laatste status
Toelichting status Op wetten.nl zit een functie om (versies van) regelingen op te slaan in xml, txt of rtf. Dat gaat via een download knop. Je kunt per wet de XML downloaden vanaf de website. Maar je kunt ook gebruik maken van de SRU en repository. Dit staat beschreven op de help-pagina: https://www.overheid.nl/help/wet-en-regelgeving/een-eigen-kopie-van-het-basiswettenbestand-opbouwen.

Discusieer mee over dit verzoek

Relaties

Mogelijke data eigenaar Overig
Data eigenaar KOOP (Netherlands publication office)