type-icon

Data request

Wetteksten als JSON of XML

Permanent linkCopied
Data request number 2000
Fase Data is beschikbaar
State Afgehandeld
Last changed 1 year 1 month ago
  • Request
  • Reply dataoverheid
  • Relations

What data are you looking for?

Requested data Wetteksten - De actuele wetteksten worden gepubliceerd via "wetten.overheid.nl" en zijn doorzoekbaar via "linkeddata.overheid.nl", maar ik wil deze wetteksten periodiek graag op kunnen vragen in JSON of XML formaat voor automatische verwerking. Misschien is dat al mogelijk, maar dan ontvang ik graag wat korte informatie over hoe dat moet.
Request date 20-01-2020
Theme Dutch government
Requested dataformat JSON
Requested start and enddate

Do you know the possible source of the data?

Possible owner Overig
Problems with the search Ja
Search attemts Ik vind op wetten.overheid.nl alleen een zoekfunctionaliteit en geen download functionaliteit per wet. De achterliggende technologie van "linkeddata.overheid.nl" is, volgens mij, XML gebaseerd, maar ook hier is geen API opvraag of JSON/XML download mogelijkheid.

What do you want to use the data for?

Want to use it for Ik wil in een nog te bouwen web applicatie een wettekst naslagfunctionaliteit realiseren. Ik heb een gestructureerd formaat nodig om de artikelen, leden (o.b.v. lidnummer), etc. goed te kunnen indexeren t.b.v. een zoekfunctionaliteit over diverse wetten heen. De wetten die ik wil integreren zijn o.a. de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen.
Commercial use Ja
Target audience Ontwikkelaar

Reply dataoverheid

Result Data was al beschikbaar
Datarequest source Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Dataowner KOOP (Netherlands publication office)
Dataset
Latest status of open datarequest
Explanation state Op wetten.nl zit een functie om (versies van) regelingen op te slaan in xml, txt of rtf. Dat gaat via een download knop. Je kunt per wet de XML downloaden vanaf de website. Maar je kunt ook gebruik maken van de SRU en repository. Dit staat beschreven op de help-pagina: https://www.overheid.nl/help/wet-en-regelgeving/een-eigen-kopie-van-het-basiswettenbestand-opbouwen.

Join the discussion about this request

Relations

Possible dataowner Overig
Data owner KOOP (Netherlands publication office)