Toepassing

Atlas van de Regio

Permanente linkGekopiëerd
Thema: Ruimte en infrastructuur
Type: Visualisatie
Gemaakt door: Een overheidsorganisatie
Link naar applicatie: https://www.pbl.nl/publicaties/atlas-van-de-regio

PBL
Kersten Nabielek
kersten.nabielek@pbl.nl
06-31777433

Beschrijving

De Atlas van de Regio is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken ontwikkeld? Op welke locaties staan veel windturbines? Waar liggen gebieden met een verhoogde kans op overstroming? En waar kunnen uiteenlopende opgaven slim met elkaar gecombineerd worden? De Atlas van de Regio biedt brede basisinformatie voor de afstemming van sectorale opgaven in gebieden en regio’s.

In de atlas staan meer dan 130 thematische kaarten die relevant zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio’s in Nederland. Op het schaalniveau van regio’s en gebieden komen klassieke ruimtelijke opgaven en nieuwe duurzaamheidsopgaven samen en concurreren met elkaar om de ruimte. Daarom staan in deze atlas zowel kaarten over klassieke ruimtelijke thema’s, zoals stedelijke ontwikkeling, natuur, water en landbouw, als over nieuwe duurzaamheidsopgaven, bijvoorbeeld klimaatadaptatie en ruimte voor hernieuwbare energie.

Compendium van de Leefomgeving CBS-datasets Kadaster Regionale EnergieStrategieën Atlas Leefomgeving

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Data eigenaar: PBL
Verantwoordelijke: Kersten Nabielek
E-mailadres: kersten.nabielek@pbl.nl