Application

Atlas van de Regio

Permanent linkCopied
Theme: Space and infrastructure
Type: visualization
Made by: government
Link to application: https://www.pbl.nl/publicaties/atlas-van-de-regio

PBL
Kersten Nabielek
kersten.nabielek@pbl.nl
06-31777433

Description

De Atlas van de Regio is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken ontwikkeld? Op welke locaties staan veel windturbines? Waar liggen gebieden met een verhoogde kans op overstroming? En waar kunnen uiteenlopende opgaven slim met elkaar gecombineerd worden? De Atlas van de Regio biedt brede basisinformatie voor de afstemming van sectorale opgaven in gebieden en regio’s.

In de atlas staan meer dan 130 thematische kaarten die relevant zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio’s in Nederland. Op het schaalniveau van regio’s en gebieden komen klassieke ruimtelijke opgaven en nieuwe duurzaamheidsopgaven samen en concurreren met elkaar om de ruimte. Daarom staan in deze atlas zowel kaarten over klassieke ruimtelijke thema’s, zoals stedelijke ontwikkeling, natuur, water en landbouw, als over nieuwe duurzaamheidsopgaven, bijvoorbeeld klimaatadaptatie en ruimte voor hernieuwbare energie.

Compendium van de Leefomgeving CBS-datasets Kadaster Regionale EnergieStrategieën Atlas Leefomgeving

Owner

Details provider

Data owner: PBL
Responsible: Kersten Nabielek
E-mail address: kersten.nabielek@pbl.nl