type-data

Prijzendashboard: uitgebreid

Permanente linkGekopiëerd
Thema Economie
Type visualization
Gemaakt door government
Link naar applicatie https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/prijzendashboard-uitgebreid
CPI consumentenprijsindex consumenten consumptie productie goederen diensten Vastgoed investeringen

Om een indruk te geven van de prijsveranderingen in de loop van de tijd worden in onderstaande figuren de prijsveranderingen van de huishoudensconsumptie, zoals gemeten in de CPI, getoond samen met zestien andere representatief geachte prijzenreeksen. Deze zestien prijzenreeksen hebben betrekking op vier segmenten in de economie: de consumptie door huishoudens, de productie van goederen en diensten, vastgoed en investeringen, en de kapitaalmarkt.

Datasets

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen
Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers
Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers
Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen
Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen
Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; regio; prijsindex 2015=100