Application

Prijzendashboard: uitgebreid

Permanent linkCopied
Theme: Economy
Type: visualization
Made by: government
Link to application: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/prijzendashboard-uitgebreid

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

infoservice@cbs.nl
+31 88 570 70 70

Description

Om een indruk te geven van de prijsveranderingen in de loop van de tijd worden in onderstaande figuren de prijsveranderingen van de huishoudensconsumptie, zoals gemeten in de CPI, getoond samen met zestien andere representatief geachte prijzenreeksen. Deze zestien prijzenreeksen hebben betrekking op vier segmenten in de economie: de consumptie door huishoudens, de productie van goederen en diensten, vastgoed en investeringen, en de kapitaalmarkt.

CPI consumentenprijsindex consumenten consumptie productie goederen diensten Vastgoed investeringen

Owner

Details provider

Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Responsible:
E-mail address: infoservice@cbs.nl