header 7 okt.jpg

Terugblik gebruikersbijeenkomst data.overheid.nl

7 oktober 2016

Bekijk de presentaties en lees de belangrijkte actiepunten en topics van deze bijeenkomst. Ook een bijeenkomst bijwonen? De eerstvolgende gebruikersbijeenkomst is op vrijdag 16 december. Meer lezen en aanmelden kan hier!

Programma vrijdag 7 oktober

09.00 - 09.30 inloop - zaal open

09.45 Hayo Schreijer (KOOP) - Update data.overheid.nl, SODA

10.00 Steven Pemberton (CWI) - Declaratieve bewerking van data

10.30 Geert-Jan Bruinier (VNG/KING) - Implementatiestrategie Nederlandse Gemeenten

10.45 Koffie

11.10 Hayo Schreijer (KOOP) - Planning data.overheid.nl 2017 - high value sets

11.20 Doug McLeod (Socrata) - Using Socrata as an open data platform

11.50 Nicolette van der Slot (Gemeente Zaanstad) - Uitvoer en implementatie open databeleid

12.15 Geert Wirken (rijdendetreinen.nl) - Toepassing met open data

12.35 Vragen & opmerkingen

13.00 Lunch 

 

Marieke Schenk (Open Overheid) - SODA

Op www.soda2016.nl staat alle informatie over de SODA-award. Op de website kunnen inzendingen over bijzondere open data-initiatieven (websites, apps, visualisaties) worden gedaan. Een jury bepaalt het winnende initiatief; deze ontvangt een wisselbeker en een geldbedrag van € 20.000 voor de verdere investering en ontwikkeling van de toepassing. De beste inzendingen presenteren zich op 12 december 2016 tijdens de awardbijeenkomst op het Hoe Open? Festival, waar de winnaar gekozen wordt. Houd www.soda2016.nl in de gaten!

Steven Pemberton (CWI) - Declaratieve bewerking van data

Een presentatie door Steven Pemberton over Declaratieve bewerking van data. Na te lezen op de homepage van Steven. Wat is declaratief programmeren? “It describes what you want to achieve, but not how to achieve it.”

Geert-Jan Bruinier (VNG/KING) - Implementatiestrategie Nederlandse Gemeenten

Onder leiding van VNG/KING zijn Geert-Jan Bruinier en Arjan Hof (Civity) begonnen met een ‘verkenning’ binnen gemeenten over implementatiestrategieën voor open data. Meer weten hierover of deelnemen, kan via VNG/KING . Suggesties en ideeën vanuit de zaal:

  • Er zijn te veel verschillende regionale indelingen. Dit centraler regelen. VNG probeert regionale samenwerkingsverbanden te zoeken, met name omdat kleinere gemeenten hier baat bij hebben.
  • Gemeenten willen graag, maar krijgen te weinig ruimte (open data wordt gezien als een ‘extra’ dienstverlening, er is geld nodig, kennis en mankracht.
  • Bewustwording management en financiële ondersteuning is noodzakelijk om open data-ambities van gemeenten te realiseren. Stap 1 : zorg dat het in het beleid staat zodat er geld voor vrij gemaakt kan worden.
  • De verkenning die VNG/KING momenteel uitvoert is bij sommige gemeenten niet bekend. Zo mist men aansluiting. Tip: maak gebruik van de relaties en het netwerk van KOOP.
  • Belangrijk is ook om de ‘koud water’ vrees weg te halen bij gemeenten. Neem ze mee, laat zien dat het kan en wat het oplevert.
  • Praktisch: inventarisatie is niet geschikt voor gemeenten (is ook ontworpen voor rijksoverheid). Gemeenten laten zien waar bepaalde gemeentelijke data onder valt binnen de inventarisatiesheet.

Hayo Schreijer (KOOP) - Planning data.overheid.nl 2017 - high value sets

Data.overheid.nl blijft in ontwikkeling. Na de nieuwe release van de website en nieuwe functionaliteiten (zoals monitoring, datakalender etc), staat er binnenkort weer een nieuwe release op de planning.

Om gemeenten te ondersteunen organiseert data.overheid.nl op woensdag 9 november en woensdag 30 november een werkgroep open data voor gemeenten. Hierin wordt o.a. gesproken over High Value datasets voor gemeenten, inventarisatie binnen gemeenten en aansluiting bij data.overheid.nl. Interesse in meedenken en/of opgeven voor de werkgroep kan bij inger.waling@koop.overheid.nl.

* Presentatie:

Doug McLeod (Socrata) - Using Socrata as an open data platform

Socrata ontwikkelt open data platformen voor overheidsorganisaties en doet dit binnen Europa en de VS. Enkele organisaties in Nederland werken met Socrata, waaronder de RDW met open mobiliteitsdata. Doug licht in deze presentatie toe wat er mogelijk is, hoe het stappenplan tot release eruit ziet en hoe het verdere traject verloopt. De presentatie komt z.s.m. online.

Nicolette van der Slot & Rob Polhuis (Gemeente Zaanstad) - Uitvoer en implementatie open databeleid

Gemeente Zaanstad  vertelt over de open data aanpak die zij hanteren binnen de gemeente, wat de struikelblokken waren en wat deze aanpak heeft opgeleverd.

*Presentatie: (Open) Data in Zaanstad

Geert Wirken (rijdendetreinen.nl) - Toepassing met open data

Geert Wirken heeft een toepassing ontwikkeld met open data van openbaar vervoersbedrijven: www.rijdendetreinen.nl. In zijn presentatie vertelt hij hoe hij op het idee is gekomen, hoe rijdendetreinen zich heeft ontwikkeld in de loop de jaren, wat zijn website teweeg heeft gebracht (kamervragen), en wat er vanuit het ontwikkelaars-standpunt nodig is om meer toepassingen te kunnen bouwen met open data. Een tips voor organisaties: na het open stellen van data, is het belangrijk om bereikbaar te zijn voor eventuele ondersteuning of problemen met de data. De presentatie komt z.s.m. online.

* Presentatie: rijdendetreinen.nl