Datasets

Totaal

Datasets: 13436
Open: 12552
Anders: 884
Beschikbaar: 13236
Niet beschikbaar: 51
Gepland: 25
In onderzoek: 121
Databronnen: 39900

Kwaliteit

Datasets in de tijd

Vraag en aanbod

Dataverzoeken

Totaal 1018
afgehandeld 1007
open 11