Dataset

Register spoorvoertuigen

Permanent linkCopied
State Being researched
Data owner Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
Updated 04/05/2022 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Dataset bestaande uit een register met spoorvoertuigen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

Register spoorvoertuigen

HTML Onbekende licentie
Download: https://data.overheid.nl/databron-onderzoek

Dataset bestaande uit een register met spoorvoertuigen.