Datasets

5 datasets

 • Een overzicht met toezichtgegevens op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is de marktverstorende werking benoemd in a...

  Data owner: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Een overzicht met diverse punten omtrent scheepvaart.

  Data owner: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Dataset bestaande uit een register met spoorvoertuigen.

  Data owner: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Een overzicht met informatie over de Europese voorschriften voor het vervoer van afval, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

  Data owner: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
  Updated: 02/17/2022 - 00:00
  Theme:
  • Waste
 • Overzicht met zaken rondom luchtvaart.

  Data owner: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure