Dataset

Toezicht op Wabo

Permanent linkCopied
State Not available
Data owner Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Een overzicht met toezichtgegevens op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is de marktverstorende werking benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

Toezicht op Wabo

HTML Geen open licentie
Download: https://data.overheid.nl/databron-gesloten

Een overzicht met toezichtgegevens op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).