Datasets

1 dataset

  • Een overzicht met toezichtgegevens op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is de marktverstorende werking benoemd in a...

    Data owner: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
    Updated: 04/06/2022 - 00:00
    Theme:
    • Space and infrastructure

Filter your results