Datasets

3 datasets

 • Dataset

  Schouwvlakken

  Geografische vlakken (100x100) waarbinnen inspecties plaatsvinden. De schouwvlakken vormen tezamen een groot raster op een kaart. Deze data bevat onder andere de locatie van het schouwvlak.

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 04/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Een overzicht met toezichtgegevens op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is de marktverstorende werking benoemd in a...

  Data owner: Inspectie Leefomgeving en Transport (Rijk)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Resultaten m.b.t. horeca-inspecties (lunchrooms).

  Data owner: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Rijk)
  Updated: 02/17/2022 - 00:00
  Theme:
  • Food