Dataset

Toezichtarrangementen 2013 vso

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Other forms of education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

In 2013 stelde de inspectie bij de 322 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs toezichtarrangementen vast voor 640 locaties (hierna: scholen). Achttien locaties zijn nieuw en hebben nog geen arrangement gekregen. Het aantal scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs dat voldoet aan de minimale kwaliteitseisen neemt sterker toe dan in voorgaande jaren. Voor het eerst is minder dan 10 procent zwak of zeer zwak (tabel 3.1a).

Landing page: https://www.onderwijsinspectie.nl/trends-en-ontwikkelingen/documenten/data-bestanden/2013/09/01/toezichtarrangementen-voortgezet-speciaal-onderwijs-2013

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Toezichtarrangementen 2013 (Voortgezet) speciaal onderwijs

ODS CC-0 (1.0)

In 2013 stelde de inspectie bij de 322 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs toezichtarrangementen vast voor 640 locaties (hierna: scholen). Achttien locaties zijn nieuw en hebben nog geen arrangement gekregen. Het aantal scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs dat voldoet aan de minimale kwaliteitseisen neemt sterker toe dan in voorgaande jaren. Voor het eerst is minder dan 10 procent zwak of zeer zwak (tabel 3.1a).